The pool at Whiteley Village, Walton-on-Thames, Surrey
Photo: Daisy Starrs

Walton-on-Thames

Whiteley Village,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 4EH.

Get directions to this pool:

Enter your start address or postcode

20% Level 1 Discount!

Thursdays
11 Jun–6 Aug

11.00 Level 1
1.00 Level 1

Saturdays
13 Jun–8 Aug

10.00 Level 1

Sundays
14 Jun–9 Aug

10.00 Level 1